HO KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH mà là phản xạ của cơ thể để đẩy lùi virus và vi khuẩn ra khỏi cơ thể.

Không phải cứ thấy con ho là lại tương kháng sinh, như thế làm RỐI LOẠN TIÊU của con thôi! 

Vậy bạn có thể LÀM GÌ để GIÚP CON bây giờ?

NHẬN QUÀ NGAY