NHẬN QUÀ NGAY

Con ho, con ốm vặt, các em cần
TĂNG ĐỀ KHÁNG cho con chứ không phải cứ “vã ngay” dầu tràm nhé!

Cứ nghĩ dầu tràm như một loại “thần dược”, bôi càng nhiều càng tốt. Nhưng da của con chỉ mỏng bằng 1/5 da người lớn chúng ta.