Cuốn sách cho khởi nghiệp: “Bắt đầu với câu hỏi tại sao?”

Howard Schultz chủ tịch Starbuck từng nói:”Khi doanh nghiệp lớn lên và mở rộng, tôi mong ước giữ gìn những điều nhỏ bé vĩ đại”. Điều nhỏ bé vĩ đại mà ông đề cập đến chính là những ý tưởng…