Home » Bài học thành công

Category: Bài học thành công

3 lời khuyên cho những người muốn khởi nghiệp kinh doanh Dược nếu không muốn bị phá sản trong vòng một năm

Có nhiều dược sĩ hoặc các bạn ngoài ngành có mong muốn khởi nghiệp ngành Dược, kinh doanh thực phẩm chức năng tuy nhiên có đến trên 90% các dự án lại có thể thất bại, phá sản chỉ trong…

Back to top